top of page

Thomas Jonker - Photographer

Ik focus mij in mijn praktijk op hoe wij ons als individu en collectief verhouden aan het speelveld dat de samenleving vormt.

Zowel binnen de fysieke als digitale wereld zijn we bezig met hoe met privacy, bezit en de “sociologische” infrastructuur daar omheen omgegaan moet worden. Met het aangaan van deze onderwerpen en het uitdiepen bijkomende persoonlijke fascinaties probeer ik de wereld om ons heen te her contextualiseren. Objecten en concepten die vaak aan de periferie van onze belevingswereld staan stel ik in mij werk centraal en wijs ik een nieuwe connotatie toe, bijvoorbeeld hoe 5G masten de stillen oren zijn die naar onze digitale levens luisteren en doorgeven aan onze naasten. dit doe ik om mijzelf en de kijker een nieuw perspectief aan te kunnen bieden op hoe we de wereld om ons heen interpreteren en onze positie in die wereld kunnen veranderen, innemen of loslaten.

 

De wereld waar we ons in begeven is door de exponentiële vooruitgang het contact met zichzelf aan het verliezen, ook al voelt dat niet altijd zo. Dit verlies in grip is voor mij niet per se een negatief fenomeen – voor vooruitgang moet je leren controle te laten vieren – maar het dient voor mij meer als een reminder om gegrond te blijven aan waar we vandaan komen, waar we staan, waar we heen gaan.

EINDE VAN DE SITE, koop anders een print!

bottom of page